Gå till innehåll
Driftinformation 1
Kontakta oss

Vad händer med återvinningsstationen i Högboda?

Här hittar du den senaste informationen.

Bakgrund

1 januari tog kommunerna över ansvaret för förpackningsinsamlingen i Sverige. I Kils kommun är det vi på Kils återvinning som sköter insamlingen och återvinningsstationerna. När det gäller återvinningsstationen i Högboda har det visat sig att FTI, som haft hand om insamlingen tidigare, haft ett tillfälligt bygglov för containrarna. I samband med att vi sökte nytt varaktigt bygglov kom det in invändningar och synpunkter från närboende. Vi har därför varit tvungna att ta bort containrarna med kort varsel och vi tittar nu på alternativa placeringar för återvinningsstationen.

Samrådsmöte

18 juni hade vi ett samrådsmöte för byalaget och boende i Högboda. Ett trettiotal personer deltog. Vi informerade om läget och presenterade några förslag på alternativa platser där återvinningsstationen skulle kunna placeras i framtiden. Vi är måna om att hitta en långsiktig lösning och de olika alternativen, bland annat ett förslag med placering intill fotbollsplanen i Högboda, diskuterades.

Vad händer nu?

Under samrådsmötet tillsatte vi en referensgrupp där vi tillsammans med tre invånarrepresentanter jobbar vidare med frågan. Syftet är att ta in perspektiv från boende i Högboda och tillsammans hitta den bästa lösningen för återvinningstationen, både på kort och lång sikt.

Var ska jag göra av mina förpackningar så länge?

Just nu har vi ingen bra tillfällig lösning på plats. Att ställa upp containrar kräver bygglov med en demokratisk process och kan ta flera månader att få.

I väntan på en lösning får vi hänvisa till våra återvinningsstationer i Fagerås och Kil. Du hittar adresser till återvinningsstationerna i appen MittKil eller på sidan sopor.nu Länk till annan webbplats..

Vi har full förståelse för att det här kan skapa problem och ber om överseende. Vi hoppas att du som tidigare använt återvinningstationen i Högboda fortsätter att sortera dina förpackningar även om vi tillfälligt saknar insamlingscontainrar i ditt närområde. Vårt mål är att få till en bra varaktig lösning.

Tack till alla som engagerat sig!

Har du synpunkter eller idéer att skicka med oss i det fortsatta arbetet? Vänligen mejla dem till avs@kil.se så ser vi till att det når referensgruppen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
10 juli 2024

Sidfot

Gå till startsidan