Gå till innehåll
Driftinformation 1
Kontakta oss

Kostnad för företag

Grusväg genom ett bergigt skogsparti

Välkomna till Lersätters återvinningsanläggning. Vi bidrar till vidareförädling av ditt avfall och en bättre miljö.

Som företagare betalar du för det avfall som du lämnar till återvinningscentralen och deponi. Om du vill lämna avfall på återvinningscentralen gäller nedanstående prislista.

Deponiskatt ingår med 706 kr/ton för avfall som ska deponeras. Alla priser är exklusive moms

Prislista för vägning av tunga transporter

 

EWC kod

 

Avfallsslag

Pris

kr/ton

 

Anm.

100299

Gjuterisand

 

Offereras

170605

Asbest

2000

1

170302

Asfalt <300 PPM Stenkolstjära

970

 

170904

Deponifraktion (Utsorterat bygg och

rivningsavfall)

1140

 

2

170101

Betongskrot

970

 

120117

Blästeravfall

2200

3

201035

Elavfall ej producentansvar

3000

 

 

Farligt avfall till miljöstation

 

4

170802

Gips

1270

 

200102

Glas

1140

 

191206

Impregnerat trä, slipers

1100

 

170604

Isolering

2070

 

170504

Jord, sandmassor

1140

 

170504

Förorenad jord

 

5

170103

Klinker, keramik

970

 

170107

Konstruktionsmassor

0

6

200135

Kylmöbler ej producentansvar

6000

 

200301

Möbler

3000

 

200201

Park och trädgårdsavfall (Kompost)

1000

 

200201

Ris

600

 

200303

Sopsand

1040

 

200138

Träavfall

300

 

200301

Brännbart avfall

 

7

Anm:

  1. Asbest skall vara plastemballerat och märkt vid avlämnande för att förhindra spridning av damm.
  2. Här avses inerta blandningar av keramik, betong, isolering, tegel, klinker, kakel, porslin, sten, glas m.m. Brännbart material får ej förekomma.
  3. Analys av blästersand är nödvändig då tungmetaller är vanligt förekommande. 
  4. Offereras. Kräver provtagning av massorna.
  5. Vad som är konstruktionsmassor avgörs Kils Återvinning och är behovsstyrt.

    Finns inte behov av konstruktionsmassor måste Kils Avfallshantering betala deponiskatt för deponerade massor. Om så är fallet är kostnaden för konstruktionsmassor 870kr/ton
  6. Lämnas på ÅVC om företaget har beställt företagskort. Endast mindre mängder tas emot från företag, ej tunga transporter.

Prislista och information 

Här hittar du information och prislista för utskrift (pdf) Pdf, 1.1 MB.

Kontakta oss

Har du frågor? Eller vill du lämna större mängder avfall? Kontakta oss på återvinningscentralen på telefon, 0554-192 79.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
7 juni 2024

Sidfot

Gå till startsidan