Gå till innehåll
Driftinformation 1
Kontakta oss

Ägarbyte av fastighet

Det är först när fastighetsägaren anmält ägarbyte, och tillträdesdagen blivit registrerad, som betalningsansvaret för avfallshämtning går över till ny ägare.

Anmäl ägarbyte

Anmäl ägarbytet via Blanketten "Ägarbyte vatten, avlopp, slamtömning, renhållning, fjärrvärme och fiber" Länk till annan webbplats..

Efter att blanketten är behandlad får Kils Återvinning information om ägarbytet.

Betalningsansvar

Fastighetsägaren är betalningsansvarig för fastighetens avfallsabonnemang till dess att anmälan är behandlad. Den nya ägaren är betalningsansvarig från och med tillträdesdagen som ska framgå vid ägarbytet.

Om du betalat längre tid än till tillträdesdagen så betalar vi tillbaka det du betalat för mycket.

Ny ägare

Vi registrerar dig som abonnent med betalningsansvar från den tillträdesdag som angetts i blanketten ägarbyte.

Eventuella tidigare medgivanden för egen kompostering, delat avfallskärl med grannfastighet eller uppehåll i avfallshämtning upphör att gälla i och med ägarbytet. Du kan söka egna medgivanden eftersom de är personliga. Du som köpare har ansvar för att beställa utkörning av kärl om sådana saknas på adressen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
7 juni 2024

Sidfot

Gå till startsidan